ผลงานทั้งหมดของเรา
" มั่นใจในทุกๆ ตารางเมตรจากงาน ติดตั้งของเรา "

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ


คอนเซ็บท์งานออกแบบคือ เป็นสไตล์อียิปต์ ใช้พื้นไม้ 2 สี สีเข้ม คือ สีไม้วอทนัล และ สีอ่อน คือ สีไวท์โอ๊ค