วิธีปู Subfloor

Subfloor เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ในการที่จะปูพื้นคอนกรีต หรือปูพื้นต่างๆ โดยในที่นี้เราจะสอนปู Subfloor โดยอธิบายไปทีละขั้นตอน  ในการอธิบายครั้งนี้ ต้องเตรียมเครื่องมือให้พร้อม ทั้งเครื่องตัดไม้และไม้ที่ทำ Subfloor ถ้าพร้อมเเล้วก็ลุยครับ ! 

admin

มิถุนายน 25, 2018

วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์

ไม้ปาร์เกต์เป็นไม้ชิ้นเล็ก ๆ ที่เอามาต่อกันด้วยกาวหรือเข้าลิ้น แล้วก็ปูพื้นห้องต่างๆ ไม้ปาร์เกต์นั้นมีทั้ง พื้นไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และไม้เนื้อแข็งชนิดต่างๆ เป็นต้น ในการเลือกใช้นอกจากจะพิจารณาถึงความสวยงามแล้วควรพิจารณาเลือกใช้ไม้ที่เนื้อไม้มีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้สอยของแต่ละพื้นที่

admin

มิถุนายน 25, 2018

วิธีการติดตั้งพื้นไม้

ในการติดตั้งครั้งนี้ จะเป็นการสอนติดตั้งพื้นไม้แบบทั่วไป โดยจะอธิบายไปทีละขั้นตอน เเละพยายามให้ผู้อ่านเข้าใจเเละทำกันเองได้ เรามาเริ่มกันเลย !
ก่อนที่เราจะทำการติดตั้งพื้นไม้ เราเลือกพื้นไม้ที่เราอยากจะติดตั้งมาเเละเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งให้พร้อม

admin

มิถุนายน 24, 2018

วิธีปูพื้น Engineered Hardwood Floor

เรามาเรียนรู้ เกี่ยวกับการติดตั้งพื้นไม้ Engineer เเละการติดตั้ง ที่กันความชื้นกันดีกว่า โดยในที่นี้จะเขียนไปทีละขั้นตอน เริ่มกันเลย !

admin

มิถุนายน 22, 2018

วิธีการติดตั้งพื้นไม้ Laminate ด้วยตัวเอง

การตรวจสอบสภาพความพร้อมของผิวพื้น , การตรวจสอบความชื้นของพื้นที่ปู โดยพื้นห้องควรมีความชื้นไม่เกิน 8% โดยใช้เครื่องวัดความชื้นบริเวณพื้นหน้าที่ปู , คำนวณพื้นที่ห้องเพื่อกำหนดการวางแนวในการปูพื้น โดยคำนวณให้เศษเหลือน้อยที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดการปูเป็น 2 รูปแบบ

admin

มิถุนายน 22, 2018